“Deček in sonce”, zbirka zborovskih skladb Sama Ivačiča

Glasba in notografija: Samo Ivačič

Besedila: Srečko Kosovel

Grafično oblikovanje: Primož Vidovič

Ilustracija: Ana Majcen