2. Udarno in ekspresivno, glasbeni gost: PRIMOŽ VIDOVIČ