,

28. literarno-glasbeni festival Živa književnost in O’živela knjiga

V časopisih:

https://www.sta.si/2937048/pred-skucem-literarno-glasbeni-festival-ziva-knjizevnost

https://www.dnevnik.si/1042971889