Kultura ni pompozen produkt, temveč brstenje vsakdanjosti (Delo)

Kultura ni samo tisto, kar lahko lepo zapakirano, razpisom prijazno oglašujemo na veleplakatu. Je tiho tlenje nemirnih duhov v podtalnici mest in vasi. Spontana ustvarjalnost obrobij. Kaljenje razglašenih bendov na zakotnih odrih. Jam sešni, na katerih je edino občinstvo tisto na odru. Pa eureka nadobudnega muzikanta, ki v učilnici iznajde svojo prvo neznatno melodijo, premaga zagonetno etudo, prvič stopi pred občinstvo, da bi v majhnem poustvaril veliko.

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/kultura-ni-pompozen-produkt-temvec-brstenje-vsakdanjosti/