V vsakem hecu je nekaj resnice (Disenz)

V vsakem hecu je nekaj resnice (Disenz)