Objava v zborniku o digitalnem humanizmu

Objava v zborniku o digitalnem humanizmu