Dobra smrt

Podoba Sokrata, ki tik pred smrtjo s prijatelji vneto filozofira, je trdno usidrana v evropski imaginarij. Stari Grk je po Platonovih pripovedih med drugim filozofiral zato, da bi se pripravil na smrt. Menil je, da se lahko samo človek, ki modro in dobro živi, od telesa poslovi mirne duše. Čeprav so ga ravno zaradi njegovega filozofiranja rojaki obsodili na smrt in čeprav smrt zaradi strupa trobelíke, ki ga je moral zaužiti, nikakor ni tako spokojna, kot jo je naslikal Jacques-Louis David, je slavni radovednež na poslednjo plovbo odhajal z vedrostjo, ki jo še danes občudujemo in mu jo zavidamo. A mnogi se bojimo, da nam takšna spokojna smrt ne bo dana.

Objavljeno v časopisu Delo.