Filmska čajanka v Mestnem kinu Ptuj

Zadnji izdihljaji pred vrnitvijo nultega pacienta na filmski čajanki Mestnega kina Ptuj, v okviru projekta Resonance Cinema. Cultural Hub for Curious Minds, ki ga sofinancira Evropska unija.