Škrat Dobrošin

Oblikoval sem zbirko skladb za otroški in mladinski pevski zbor Škrat Dobrošin, ki jo je napisal Samo Ivačič s Kosovelovimi besedili. Platnico je ilustrirala Ana Majcen. Zbirko lahko naročite na tem naslovu.