Deček in sonce

Oblikoval sem zbirko skladb za otroški zbor, Deček in sonce, ki jo je napisal Samo Ivačič z besedili Srečka Kosovela. Platnico je ilustrirala Ana Majcen. Zbirko lahko naročite na tem naslovu.